Drentse Hoenders Drentse Krielen

Hierboven een afbeelding van het stofomslag.

In dit boek komen aan de orde: de geschiedenis van de hoenders in Drenthe, de geschiedenis van de Drentse Hoenclub, opgericht in 1965, de beschrijvingen van alle variëteiten in type en alle keurslagen, aanwijzingen voor het fokken van de verschillende kleurslagen en een geheel herziene beknopte inleiding in de erfelijkheidsleer waardoor men de relatie tussen de verschillende kleurslagen ook kan begrijpen. 
Tenslotte enige aanwijzingen voor het houden en verzorgen van Drentse hoenders. (Zie de inhoudsopgave hieronder).
Het boerenbestaan is ongewis, soms zit ’t mee, soms zit ‘t tegen. Ondanks dat de Drentse Hoenders een gehard kippenras zijn heeft het voortbestaan van het ras enkele malen aan een zijden draadje gehangen. Drentse Hoenders zijn nog steeds een zeldzaam huisdierenras. 
Voor de variëteit Bolstaart is de situatie vrij kritiek. Bij de Nederlandse hoenderrassen komen de bolstaarten alleen voor bij de Drentse Hoenders en de Drentse Krielen.
Deze tweede herziene en uitgebreide druk is ruim geïllustreerd met kleurenplaten, van de beroemde aquarellen van C.S.Th. van Gink tot recente foto’s van topdieren van leden van de DHC en van dieren van leden bij hen thuis. Dus een boek voor de beginnende “liefhebber” en voor de gevorderde fokker. Ook voor hen die serieus bezig zijn met de geschiedenis van Drenthe is het een onmisbaar boek.

Kortom een uniek boek!
De DHC maakt het heel aantrekkelijk  van €25 naar € 15 Dat is inclusief btw, exclusief verzendkosten.
Stuur een email naar secretaris@drentsehoenclub.nl de secretaris neemt dan contact met u op en regelt de afhandeling.

Hans Meijer, eindredacteur

 
 Foto graaf    Jan Smit/dierenbeeldbank

Hilbert Pater en Jacques Tichelaar, Commissaris der Koningin, op het Provinciehuis in Assen

Inhoudsopgave Drentse Hoenders Drentse Krielen

Woord vooraf

1 Het Drentse hoen van vroeger tot nu

Waar komen de kippen vandaan?
Drentse hoenders zijn landhoenders
Hoe werden kippen in Drenthe gehouden?
Hoe zagen de kippen in Drenthe er vroeger   uit?
De invoer van buitenlandse rassen
Om het behoud van het Drentse hoen
Drentse hoenders als ras erkend
Het Drentse hoen in de periode 1914-1935
Opnieuw van de ondergang gered!
Drentse hoenders in de jaren 1945-1965
Over kleur en tekening
Instandhouding van het ras
Bolstaarthoenders
De Kruiphoenders
Drentse krielen
De Drentse Hoenclub
 

2  Rasbeschrijving

Wat verstaan we onder een ras?
Enkele kenmerken van het Drentse hoen en   kriel
Het type van het Drentse hoen
Verschillen tussen het Drentse en Friese hoen
Het type van de Bolstaart
De belangrijkste uiterlijke kenmerken
De verschillende onderdelen nader beschouwd
De kop
Hals, romp, vleugels en staart
De benen

3  De kleurslagen

De kleuren van de Drentse hoenders en  krielen
De gezoomd patrijsvarianten
Gezoomd geelpatrijs
Gezoomd zilverpatrijs
Gezoomd blauwpatrijs
Gezoomd blauwzilver patrijs
De patrijsvarianten
Patrijs
Geelpatrijs
Zilverpatrijs
Blauwpatrijs
Blauwzilverpatrijs
Koekoekpatrijs
Roodgeschouderd wit (Witpatrijs)
Roodgeschouderd zilverpatrijs
Goud- en zilverhalzig
Zwart goudhalzig
Zwart zilverhalzig
Blauw goudhalzig
Blauw zilverhalzig
De Bolstaart kleuren
Zwart
Wit
Blauw
Koekoek
Bolstaarten met peltekening

4  Veel voorkomende fouten

Fouten in het type
Fouten aan de kop
Fouten aan de benen
Fouten in de vorm van de bevedering
Fouten in het type van de Bolstaart

5  Vererving en kruisingsmogelijkheden

Compensatiefok
Genetische samenstelling van de kip
Expressie
Dominant en recessief
Intermediair of zich uitsplitsend: blauw
Fenotype en genotype
Een hoen is meer dan uiterlijk alleen
Foktechnieken
De fok van Bolstaarten
Vererving van de kleuren patrijs en zilverpatrijs
Zilverpatrijs x (goud)patrijs…
… plus nog wat rood
Gescheiden hanen- en hennenfok
Het Geheim
Tips en trucs voor gezoomd patrijs
De kleur blauw
Koekoekpatrijs en koekoek
Roodgeschouderd wit
Zwart zilver- en goudhalzig
Enkele zwaar verervende fouten

6  Huisvesting, verzorging en tentoonstellen

Huisvesting
Verzorging
Tentoonstellen
Tot slot