AVG Beleid.

Leden van de Drentse Hoenclub gaan akkoord met het gebruik en het verwerken van persoonsgegevens
voor het beheer en de doelstelling van de vereniging.

Dit is o.a voor de ledenadministratie, contributieverwerking,  clubberichten, vraagprogramma’s, tentoonstellingen, catalogussen, clubdagen en het 
uitwisselen van persoonsgegevens voor bemiddeling.
Ook wordt de ledenlijst jaarlijks gepubliceerd in het clubblad.
De Drentse Hoenclub zal nooit zonder toestemming persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derde partijen.
Leden hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens.
Een verzoek daartoe moet aan de ledenadministratie te worden gericht.