Items uit clubblad 190 december 2022

Bruikbare kruising of het ontstaan van gezoomd patrijs?

Afbeelding 1

Ouderdieren Gezoomd geelpatrijs haan x Zilverpel hen met daarnaast de eerste kruising kuikens waarvan onder een haan.

Afbeelding 2

F1 dieren met links de gebruikte haan en rechts hennen met in het midden al zichtbare buitenzoming en rechts slagpen tekening.

Afbeelding 3

Gezoomd geelpatrijs tekening hen, citroenpel tekening hen en F1 tekening hen.

Afbeelding 4

F1 hennen x Gezoomd geelpatrijs haan en F1 haan x Gezoom geelpatijs hennen.

Afbeelding 5

F2 kuikens met hierbij rechts boven zeer donker kuiken

Afbeelding 6

F2 hanen met rechts te veel grondkleur in vleugelband en rechts volledige grondkleurige vleugelband bij gebruik van F1 haan met veel grondkleur.

Afbeelding 7

Verschillende borsttekening bij F2 hanen links en midden en gezoomd geelpatrijs haan rechts.

Afbeelding 8

F2 dieren voor het vervolg

Symposium van onze zustervereniging Friese hoenderclub (FHC).

Fokkersdag 10 september 2022