Geelpatrijs

  Drentse Hoen Kriel geelpatrijs vj Dijk, B. van 23532 Noordshow'16 Drentse Hoen geelpatrijs mo Lap, G.J.M. 23510 Noordshow'16

Kleur en tekening van de haan.

 

Kop:

Warm oranje

Hals:

Halsbehang van boven naar onder geleidelijk overgaand van licht oranje naar goudgeel;
iedere veer met een groen glanzende, zwarte schachtstreep, evenwijdig lopende
aan de veerrand; schachtstreep eindigt dicht bij het einde van de veer in een punt; schacht zwart:
veren aan de voorzijde van de hals zwart.

Schouder en rug:

Warm oranje

Zadel:

Zadelbehang lichtoranje naar goudgeel met meer of minder duidelijke schachtstreeptekening.
Een iets diepere tint in het zadelbehang dan in het halsbehang is toegestaan, doch een zo groot
mogelijke gelijkheid in kleur diepte bij beide veergroepen is gewenst.

Staart:

Stuurveren zwart; sikkels, bijsikkels en staartdekveren groenglanzend zwart.

Vleugels:

Boeg zwart; vleugelband groenglanzend zwart. 

Grote slagpennen:

Zwart met een lichtbruin randje langs de buitenvaan. 

Kleine slagpennen:

Binnenvaan zwart, buitenvaan crème, naar het veereinde overgaand in lichtbruin,
waardoor bij gesloten vleugel de vleugeldriehoek bijna geheel crème is met aan de bovenzijde een zichtbare lichtbruine rand.

Borst:

Groenglanzend zwart. 

Buik,achterlijf en dijen:

Zwart.


Donskleur van alle veergroepen: 

Grijsachtig.

Kleur en tekening van de hen.

Kop:
Geel.

Hals:
Halskraag geel, iedere veer voorzien van een brede groenglanzende zwart schachtstreep,
evenwijdig lopende aan de veerrand en eindigende in een punt dicht bij het einde van de veer.
Voorzijde van de hals zalmkleurig bruin.

Schouders:
Grijsachtig geel met fijne, regelmatig verdeelde grijsachtig zwart pepering.

Rug en zadel:

Gelijk aan de schouders.

Staart:
Stuurveren zwart met uitzondering van de bovenste, die evenals de staartdekveren grijsachtig geel
zijn met fijne zwart stipjes zijn.

Vleugels:
Boeg,vleugelband en vleugeldekveren gelijk aan de schouders.

Grote slagpennen:
Zwartgrijs met smalle grijsgele buitenvaan.

Kleine slagpennen:
Buitenvaan, gelijk aan de schouders; binnenvaan zwartgrijs.

Borst:
Zalmkleurig roodbruin, nerven van gelijke kleur; bij de dijen overgaande in geelachtig grijs.

Buik, achterlijf en dijen:
Geelachtig grijs

Donskleur van alle veergroepen:

Grijsachtig

Ernstige fouten:
Haan:
Wit in sikkels, staart en slagpennen; veel bruin in borst, buik en dijen; strogeel in het onderste gedeelte van het halsbehang.

Hen:    

Te rood (roest) op schouders; te bleke borstkleur; te weinig schachtstreeptekening. 
Lichte nerven in halskraag enen op schouders; te grove of geklonterde pepering.

Fouten bij de haan:

Andere geringe afwijkingen in kleur en tekening; te licht of te donkere kleur; onvoldoende scherpe begrenzing in hals en zadelbehang; zilverwitte vleugeldriehoek.

Fouten bij de hen:

Geringe afwijkingen in kleur en tekening;te licht of te donkere kleur; onvoldoende scherpe begrenzing
in halskraag; iets geklonterde pepering en licht nerven in de borst.