Voorwoord

Welkom op de website van de Drentse Hoen Club.
Een website die alle facetten van Drentse hoenders en de dwergvorm daarvan belicht en u voorlichting geeft over dit zeldzame Nederlandse pluimveeras.
We prijzen ons gelukkig dat ons lid de heer Giesberts  als webmaster onze website verzorgt en actualiseert.
Het Drentse hoen is niet alleen het oudste landhoen van ons land maar samen met het Deense landhoen een van de best bewaarde hoenders  van West-Europa.
Onze speciaalclub is een club van fokkers en liefhebbers die zich in willen zetten om dit ras te bewaren, zodanig te fokken dat de goede raseigenschappen bewaard en verbeterd worden.
We geven enkele keren per jaar een clubblad uit en organiseren een fokkersdag en twee maal per jaar een clubshow die meestal bij een landelijke tentoonstelling ondergebracht wordt.
Het Drentse hoen heeft een aantal zeldzame kleurslagen die bij geen enkel ander ras voorkomen, de gezoomd patrijs kleurslagen.
Daarnaast is er ook nog een staartloze variant: de Drentse bolstaart dat het enigste staartloze hoen is in de groep Nederlandse pluimveerassen.
Als u belangstelling heeft voor dit mooie ras  word dan lid en wij zorgen dat als het mogelijk is voor fokmateriaal.
Heeft u weinig ruimte, dan is de Drentse kriel een ideaal klein kipje voor u .
De Drentse kriel is een miniatuur uitgave van het grote Drentse hoen en heeft perfecte eigenschappen zoals legkracht en aanpassingsvermogen aan kleine ruimtes.
Mocht u tijdens uw vakantie in het mooie Drentse dorp Schoonoord komen aarzel dan niet het  openluchtmuseum “Ellert en Brammert” te bezoeken.
In dit prachtige museum zijn bijna alle Drentse hoenders in fraaie hokken ondergebracht en als u tijdig reserveert, zijn er ook broedeieren beschikbaar.

Wij van de Drentse Hoen Club verwelkomen u graag als lid om samen met ons dit levende cultuurgoed te fokken en te beschermen.

Alle inlichtingen kunt u per  E- mail aanvragen bij het secretariaat.

voorzitter DHC